0

Ostoskorisi on tyhjä

SA8000 Standardi

SA8000-logo

SA8000 on kansainvälinen, vapaaehtoinen standardi joka osoittaa, että yrityksen prosessit työntekijöiden ihmisoikeuksien varmistamiseksi on toteutettu hyvin.

Standardin vaatimukset ohjaavat työntekijöiden oikeuksia, työpaikan olosuhteiden kehittämistä ja tehokkaan johtamisjärjestelmän toteuttamista. Standardin peruselementit pohjautuvat YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksiin, kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin ja kansalliseen työlainsäädäntöön. Standardi on sertifioimiskelpoinen kolmannen osapuolen toimesta.

SA8000 tarjoaa läpinäkyvät, mitattavat ja todennettavat vaatimukset yritysten suorituskyvyn sertifioimiseen yhdeksällä keskeisellä alueella:

  • Lapsityövoima: Kieltää lapsityövoiman käytön (useimmissa tapauksissa alle 15-vuotiaiden). Sertifioitujen yritysten on myös kohdistettava varoja sellaisten lasten koulutukseen, jotka saattaisivat menettää työnsä tämän standardin seurauksena.
  • Pakkotyö: Työntekijöitä ei voi vaatia luovuttamaan henkilöllisyyspapereitaan tai maksamaan ”takuita” työnsaannin ehtona.
  • Terveys ja turvallisuus: Yritysten on täytettävä turvallisen ja terveellisen työympäristön perusvaatimukset, mukaan lukien juomakelpoinen vesi, käymälät, soveltuvat turvavälineet ja tarpeellinen koulutus.
  • Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus: Suojaa työntekijöiden oikeuksia ammattiliittojen muodostamiseen, niihin liittymiseen sekä yhteisneuvotteluihin ilman pelkoa mahdollisista seurauksista.
  • Syrjintä: Henkilöstöä ei syrjitä rodun, kastin, kansallisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, liiton jäsenyyden tai poliittisen yhdistymisen perusteella.
  • Kurinpidolliset menettelyt: Kieltää työntekijöiden ruumiillisen rangaistuksen, henkisen tai fyysisen pakottamisen ja sanallisen loukkaamisen.
  • Työaika: Edellyttää enintään 48-tuntista työviikkoa, vähintään yhden viikoittaisen vapaapäivän ja enintään 12 viikkotuntia ylitöitä, joista saa lisäkorvauksen.
  • Korvaus: Maksettavien palkkojen on täytettävä kaikki lakisääteiset minimivaatimukset ja turvattava perustarpeisiin riittävä toimeentulo.
  • Johtamisjärjestelmä: Määrittelee menettelytavat tehokkaan johtamisen toteuttamiseen ja SA8000-mukaisuuden katselmoimiseen vastuuhenkilöiden nimeämisestä tietojen ylläpitoon sekä ongelmien käsittelyyn ja korjaavien toimenpiteiden suorittamiseen. 

 Lisätietoja kansainvälisiltä sivuilta.

Tilaa uutiskirje