0

Ostoskorisi on tyhjä

EMAS-järjestelmä

EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) on yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritys tunnistaa kaiken toimintansa välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset. EMAS-järjestelmän omaavat yritykset toimivat järjestelmällisesti pienentääkseen päästöjä ja jätteitä sekä vähentääkseen energian ja luonnonvarojen kulutusta toiminnassaan.

EMAS-järjestelmä perustuu EU:n asetukseen ja se koostuu kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta.

EMAS-organisaatio sitoutuu seuraaviin kohtiin:

  • Ympäristölainsäädännön noudattaminen
  • Ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen
  • Julkinen raportointi ympäristöasioista

EMAS-järjestelmässä avoimuus on yksi pääkohdista ja ympäristöasioista viestitään selkeästi vahvistetuilla EMAS-selonteoilla. Myös yritysten henkilöstö sitoutetaan ympäristöasioihin. Järjestelmään sitoutuneet yritykset saavat käyttöönsä EMAS-sertifikaatin ja EMAS-logon, joita he voivat käyttää viestinnässään.

Lisätietoja EMAS-järjestelmästä kansainvälisiltä sivuilta.

Tilaa uutiskirje