0

Ostoskorisi on tyhjä

Eettinen ohjeisto (Code of Conduct)

Weekendbeen eettinen ohjeisto ja koko toiminta perustuu arvoihimme, joiden pohjalta yritys on saanut alkunsa. 

Eettisten periaatteidemme kulmakivet ovat Työntekijämme, Liiketoimintamme ja Vastuullisuus.

Weekendbee toimii nopeasti kasvavassa liiketoimintaympäristössä, jossa haasteita asettavat niin alati muuttuvat vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet kuin moniportaiset tuotantoketjut. 

Työntekijämme:

Ilman osaavia ja motivoituneita työntekijäitä ei olisi myöskään Weekendbeetä. Siksi meille on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat etusijalla kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työntekijöillemme laadukkaan työterveyshuollon sekä kannustamme aktiiviseen ja oma-aloitteiseen hyvinvoinnin ylläpitoon tarjoamalla muun muassa tukea liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

Uskomme, että palkkaamalla parhaat työntekijät ja antamalla heille vapaudet ja vastuut oman osaamisensa parhaaseen hyödyntämiseen myös Weekendbee menestyy. 

Tunnistamme haasteen monimuotoisuuden lisäämiseksi yrityksessämme ja pyrimme aktiivisesti ottamaan tämän huomioon rekrytoinnissamme sekä yhteistyökumppaneiden valinnassa. 

Työntekijöihimme liittyvät vastuullisuuden kulmakivet ovat

 • Kunnioitamme monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tuomitsemme häirinnän
 • Noudatamme työlainsäädäntöä ja kunnioitamme työehtosopimuksia. Yleisohjeenamme toimii YK:n Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus
 • Työntekijöillämme on täydet ja yhtäläiset mahdollisuudet oman työnkuvansa kehittämiseen
 • Tuomitsemme jyrkästi lapsityövoiman käytön ja pakkotyön. Odotamme toimittajiemme jakavan nämä arvot ja toimivan niiden mukaisesti. 

Liiketoiminta:

Vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ovat muun muassa jakeluketjun hallinta sekä erilaisten sidosryhmien kuten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa toimiminen. Nopeasti kasvavana yrityksenä Weekendbeen sidosryhmät muuttuvat jatkuvasti ja tunnistamme kehityskohteeksemme kaikkia sidosryhmiä huomioivan laadukkaan yhteistyön. 

Toimintaamme ohjaavana periaatteena ei ole voittojen lyhytnäköinen maksimointi vaan pyrimme kestävään ja pitkäaikaiseen, kannattavaan liiketoimintaan. Uskomme, että tällä tavoin palvelemme myös kaikkia sidosryhmiämme aina työntekijöistä asiakkaisiin sekä tavarantoimittajiin. 

Tunnistamme, että vastuullisesti valmistettujen tuotteiden markkinoiminen vaatii myös ensiluokkaista vastuullisuutta Weekendbeeltä yrityksenä. Siksi olemme ottaneet Weekendbeen vastuullisen liiketoiminnan ytimeen avoimuuden.

Haluamme myös kirittää tavarantoimittajiemme vastuullista valmistamista ja kerromme sivuillamme avoimesti kunkin valmistajan vastuullisuuskriteerit. 

Liiketoimintaamme liittyvät vastuullisuuden kulmakivet ovat:

 • Toimimme avoimesti 
 • Noudatamme lainsäädäntöä ja säädöksiä
 • Kunnioitamme yhteistyökumppaneitamme ja pyrimme molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön
 • Noudatamme kaikessa liiketoiminnassamme arvojamme, jotka ovat: Vastuullisuus, Rohkeus, Ystävällisyys

Vastuullisuus:

Vastuullisuus on laaja käsite ja ei sellaisenaan kerro vielä mitään ilman tarkennuksia. Pyrimme kaikessa viestinnässämme aina tarkentamaan, mitä vastuullisuuteen liittyvää osa-aluetta tarkoitamme kun puhumme vastuullisuudesta.

Vastuullisesti valmistettujen tuotteiden lisäksi pyrimme omassa toiminnassamme esimerkilliseen vastuullisuuteen.

Vastuullisuuteen liittyvät kulmakivet ovat:

 • Eettiset arvomme pohjaavat YK:n ihmisoikeuksiin ja niiden noudattamiseen. Sitoudumme ja vaadimme myös kumppaneitamme sitoutumaan YK:n ihmisoikeuksien noudattamiseen sekä YK:n Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukseen.
 • Pyrimme jättämään toiminnallamme mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Seuraamme ja raportoimme vuosittaista hiilijalanjälkeä vastuullisuusraportissamme
 • Toimintamme edellytyksenä on sitoutuminen hiilineutraaliin liiketoimintaan. Päästöt, joita emme pysty poistamaan, kompensoimme Gold Standard sertifioiduissa hankkeissa. 
 • Haluamme olla esimerkillinen yrityskansalainen

Lisää vastuullisuudestamme voit lukea vastuullisuusraportistamme

 

Tilaa uutiskirje